Z Fundacji

O Fundacji:

Fundacja IT Leader Club Polska to pierwsza niezależna organizacja pozarządowa, której nadrzędnym celem jest propagowanie idei odpowiedzialnego podejścia do zarządzania informatyką zgodnie z hasłem „Z nami jesteś odpowiedzialny społecznie w IT” oraz aktywny wpływ na jej kształt w Polsce zgodnie z ideą powołania think tanku "Centrum Myśli Cyfrowych" dla obszarów e-państwo, e-gospodarka, e-biznes. Ponadto, jest w bezpośrednim kontakcie z ponad 3000 Liderami IT w Polsce !

Nasze działania:

Fundację reprezentuje liczne grono niezależnych Ekspertów IT, którzy poprzez swój wolontariat merytoryczny znacząco podkreślają wysoką pozycję tego środowiska oraz pomagają w realizacji misji oraz celów statutowych Fundacji wspierając obszary działań tj:

Partnerzy Społeczni - więcej :


Zaufany profil EU:

 No: 607152019397-22


Informacje

Inauguracja III edycji Akademii Zarządzania IT Administracji Publicznej już 10 lutego na Politechnice Warszawskiej
Więcej

Uroczystość zakończenia II edycji Akademii Zarządzania IT Administracji Publicznej !

Więcej

Nowa lokalizacja Akademii Zarządzania IT Administracji Publicznej !

Więcej

Rada i Zarząd Fundacji ekspertami Komitetu Stałego Rady Ministrów ds. Cyfryzacji
Więcej

Nowy Zarząd i Rada Fundacji IT Leader Club Polska
Więcej

Podsumowanie 3 zjazdu II edycji Akademii Zarządzania IT Administracji Publicznej

Więcej


Patronat Ministra Cyfryzacji nad II edycją Akademii Zarządzania IT Administracji Publicznej !
Więcej


Zakończyła się I edycja Akademii Zarządzania IT Administracji Publicznej z wręczniem OSITów 2015 !

Więcej


Pismo od Pana Premiera Jarosława Kaczyńskiego
Więcej

Pismo od Pana Prezydenta Andrzeja Dudy
Więcej


Akademia jako think-tank - konkluzje po IV zjeździe Słuchaczy

Więcej

Cyberprzestrzeń w działalności polskich instytucji finansowych: nowe zagrożenia i wyzwania CIO

Więcej

Podsumowanie II zjazdu Akademii Zarządzania IT Administracji Publicznej

Więcej